Päivi Leinonen
PhD

erikoistutkija, Biodiversiteettiyksikkö (Turun yliopiston biodiversiteettitutkimus)

paivi.h.leinonen@utu.fiAsiantuntijuusalueet
evolutiivinen genetiikka, fenologia, lajiutuminen, luonnonmuuntelu, luonnonvalinta, kasvien ja mikrobien vuorovaikutus, sopeutuminen

Biografia

Evoluutiobiologina minua kiinnostaa lajin sisäinen populaatioiden välinen monimuotoisuus, evolutiivinen sopeutuminen paikallisiin ilmasto-olosuhteisiin ja kasvien ja mikrobien väliset vuorovaikutukset. Suoritin maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa kasviekologian alalta ja tohtorin tutkinnon perinöllisyystieteestä. Olin myös vierailevana tutkijana Duke Universityssä Suomen Akatemian tutkijatohtorikaudellani.  Tutkimus

Tutkimustyössäni hyödynnän kenttäkokeita sekä molekyylimenetelmiä, genominlaajuiset aineistot mukaanlukien. Keskeinen teema tutkimuksessani on luonnonpopulaatioiden ekologinen erilaistuminen erilaisissa ympäristöissä. Tutkimuskohteitani ovat heinäkasvit sekä niiden symbioottiset sienet sekä evolutiivisen perinnöllisyystieteen mallikasvi apinankukka (Mimulus).Julkaisut

Local adaptation in natural European host grass populations with asymmetric symbiosis (2019)
PLoS ONE
Leinonen P., Helander M., Vázquez-De-Aldana B., Zabalgogeazcoa I., Saikkonen K.
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Postglacial colonization history reflects in the genetic structure of natural populations of Festuca rubra in Europe (2019)
Ecology and Evolution
von Cräutlein M., Leinonen P.H., Korpelainen H., Helander M., Väre H., Saikkonen K.
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)


Last updated on 2018-19-09 at 13:00