Nea Oljakka
LL.M.

tohtorikoulutettava, Oikeustiede (Oikeustieteellinen tiedekunta)

nemaol@utu.fi
+358 29 450 4420
+358 50 308 6354

Caloniankuja 3
Turku
Calonia
Työhuone: 3111

Asiantuntijuusalueet
Tekoäly ja laki, rikosoikeus, rikosoikeudellinen vastuu, kriminologia

Tutkimus
Kirjoitan väitöskirjaani rikosoikeudellisen vastuun kysymyksistä tilanteissa, joissa tekoäly on vaikuttamassa rikoksen tapahtumiseen. Olen kiinnostunut siitä, mitä (rikos)lainsäädännölle ja sen tulkinnalle tapahtuu - tai mitä niille pitäisi tapahtua - kun tekoälyentiteetit lisääntyvät ja tuovat yhteiskuntaan uuden toimijuuden muodon.

Kiinnostuksen kohteeni keskittyvät perustavanlaatuisiin kysymyksiin toimijuudesta, oikeushenkilöllisyydestä, vapaasta tahdosta ja oikeudenmukaisuudesta, kun pyrin löytämään ratkaisuja vastuukysymyksiin tilanteissa, joissa perinteiset rikosvastuun kohdentamisen perusteet eivät kestä, kun toiminannan ja ihmisen välinen etäisyys kasvaa uudenlaisten toimijoiden myötä pidemmäksi. Mitä tapahtuu, jos ihmistä ei voida katsoa toimijaksi, mutta rikos näyttää silti tapahtuneen?

Kiinnostuksen kohteita:
Rikosoikeudellinen vastuu
Tekoäly
Toimijuus
Oikeushenkilöllisyys
Rikosoikeuden filosofia


Julkaisut

Opas tekoälyn etiikkaan (2019) Atte Ojanen, Nea Oljakka, Otto Sahlgren, Anne-Marie Tuikka, Juho Vaiste
(
E2 Yleistajuinen monografia)

Kansainvälistä suojelua koskevat päätökset Maahanmuuttovirastossa 2015–2017. Pilottitutkimus 18–34‐vuotiaita Irakin kansalaisia koskevista myönteisistä ja kielteisistä päätöksistä (2018) Elsa Saarikkomäki, Nea Oljakka, Johanna Vanto, Elina Pirjatanniemi, Juha Lavapuro, Anne Alvesalo-Kuusi
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)


Last updated on 2019-17-07 at 02:22