Mirva Heikkilä
Project Manager

tohtorikoulutettava, Opettajankoulutuslaitos Turku (Opettajakoulutus laitos)
projektityöntekijä, Opettajankoulutuslaitos Turku (Opettajakoulutus laitos)

mirva.heikkila@utu.fi
+358 29 450 3877
+358 50 500 4937

Assistentinkatu 5
Turku

Asiantuntijuusalueet
opettaminen; opettajankoulutus; toimijuus; korkeakoulutus; opiskelijavalinnat; ammatillinen kehittyminen, ruumiillisuus

Tutkimus

My research covers student teachers' professional agency through engagement with research skills (my doctoral dissertation) as well as teacher competence and student selections (DOORS/OVET project). I am also interested in embodied nature of professional development and learning. Julkaisut

Alanvaihto ja ammatillisen identiteetin muutos ruumiillisina tiloina ja tuntemuksina (2019)
Aikuiskasvatus
Mirva Heikkilä
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)


Last updated on 2019-16-09 at 02:20