Anna Kronlund
Dr

Filosofia (Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos)

anna.kronlund@utu.fi


Työhuone: 252
Asiantuntijuusalueet
Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikka; Yhdysvaltojen kongressi ja poliittinen järjestelmä; sotaan ja poikkeustilaan liittyvät debatit Yhdysvalloissa

Biografia
Anna Kronlundin väitöskirja ”Parliamentary Oversight of Exceptional Situations in a Presidential System. Debating the Reassertion of Constitutional Powers of the U.S. Congress” (2013, Jyväskylän yliopisto) tarkasteli sotaan ja poikkeustilaan liittyviä debatteja Yhdysvalloissa. Kronlundin uusi projekti John Morton keskuksessa liittyy Donald J. Trumpin hallinnon ympäristöpolitiikkaan ja sen globaaleihin vaikutuksiin. Kronlundin tutkimusintresseihin kuuluvat myös Yhdysvaltojen poliittinen järjestelmä ja politiikka sekä Suomi-Yhdysvallat suhteet.

Kronlundin viimeaikaisiin julkaisuihin lukeutuu FIIA raportti ”After Rebalance: Visions for the Future of U.S. Foreign Policy and Global Role beyond 2016,” jonka hän toimitti yhdessä ohjelmajohtaja Mika Aaltolan kanssa sekä artikkeli ”The Cultivation of Collective Judgment in the Decision-making on War: The US Congress and Contingently Manifested War Powers" (Redescriptions 2015). Vuosina 2016-2016 Kronlund oli Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaiseman Politiikka-lehden toimitussihteeri sekä Valtiotieteellisen yhdistyksen hallituksen jäsen. Ennen Turun yliopistoa, Kronlund työskenteli Ulkopoliittisessa instituutissa vanhempana tutkija Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksessa ja globaali turvallisuus tutkimusohjelmassa.


Tutkimus
Nykyinen tutkimushanke tarkastelee Donald J. Trumpin hallinnon ympäristöpolitiikkaa ja sen globaaleja vaikutuksia. Hankkeessa tarkastellaan etenkin yhteiskunnallisia, poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia. Tutkimushankkeen fokuksena ovat erityisesti ympäristöpolitiikan muutokset sekä Yhdysvaltain että Suomen näkökulmasta. Tutkimuksen keskiössä ovat erityisesti poliittiset prosessit sekä sisä- ja ulkopolitiikan leikkauspisteet kuten ympäristöpolitiikkaan liittyvät kansainväliset sopimukset ja monikansalliset instituutiot. Nykyinen republikaani-enemmistöinen hallinto Yhdysvalloissa on erityinen viitekehys, jossa puolueella on mahdollisuus toteuttaa agendaansa erityisesti ympäristöpolitiikan, mutta myös siihen liittyvän tematiikan kuten energian, ulkopolitiikan ja kauppasopimusten osalta. Trumpin hallinnon ympäristöpolitiikan tendenssit ovat erittäin ajankohtainen tutkimushanke sen erilaisten globaalien vaikutusten takia.

Julkaisut

Institutional and party-political dynamics in the United States (2018) Between Change and Continuity Making Sense of America's Evolving Global Engagement Anna Kronlund
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Kärkkäät otsikot antavat väärän kuvan Yhdysvaltojen ilmastokeskustelusta (2018) Anna Kronlund
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

"Amerikka ensin" Trumpin energiapolitiikassakin (2017)
Turun Sanomat
Anna Kronlund
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Debate over evolving partnership - case of Finland (2017) Finland, Sweden & NATO Did Trump Change Everything? Anna Kronlund
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Republican Government in the United States. Its implications for the US Foreign Policy. (2017) Anna Kronlund
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Republikaanihallinnon 100 päivän rajapyykki (2017)
Turun Sanomat
Anna Kronlund
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)


Last updated on 2019-27-05 at 02:20