Risto Haverinen
Dr Soc.Sci.

Sociology (Department of Social Research)
Sociology
risto.haverinen@utu.fi
+358 40 775 6274

Assistentinkatu 7
Turku
Publicum
Office: 365

Areas of expertise
Housing studies; environmental sociology; neighborhoods; neighborhood community; neighbor disputes; housing preferences; qualitative methods

Biography

Valmistuin valtiotieteen maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 1992, pääaineena sosiologia. Silloisella Sosiologian laitoksella oli käynnissä useita ympäristösosiologian alan tutkimushankkeita, joissa työskentelin tutkimusassistenttina ja tutkijana jo gradua tehdessäni. Vuonna 1997 muutin työn perässä Helsinkiin Suomen ympäristökeskuksen määräaikaiseksi tutkijaksi ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kehittämisprojektiin. Projektin päätyttyä toimin projektitutkijana noin vuoden silloisessa Stakesissa (nyk. THL) sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA) kehittämistehtävissä. Hakeuduin Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijaksi syksyllä 2000. Väitöskirjani tein ympäristöpolitiikan professori (emeritus) Ilmo Massan johtamassa "Environmental Policies of Everyday Life" -hankkeessa. Väitöksen jälkeen työskentelin projektitutkijana Helsingin kaupungin tietokeskuksessa ja projektipäällikkönä opetusvirastossa. Määräaikaisten tehtävien päätyttyä Helsingissä palasin takaisin Turun yliopistoon erikoistutkijaksi sosiologian professori Hannu Ruonavaaran johtamaan hankkeeseen "Neighbouring and Neighbour Disputes in Contemporary Society". Sittemmin olen tutkinut naapuruussuhteita ja -kiistoja, naapurustojen erityispiirteitä ja yhteisöllisyyttä sekä asumisen arvostuksia ja asumispreferenssejä useassa eri projektissa. Research

I have a background in environmental sociology. Recently, I've been studying housing preferences (ReCiDi-project), neighbouring and neighbour disputes. In my doctoral thesis I analysed the reaction of urban residents to problems and disturbing factors in their living environment, as well as their ways of doing something about these problems. The theme of neighbour relations and disputes emerged in that research. In further studies I have investigated these social dynamics of the neighbourhood, i.e. intervention and adaptation, including patterns of neighbouring and modes of intervention in cases of dispute (e.g. Kouvo, A. & Haverinen R. 2017. Dealing with Disturbances: Intervention and Adaptation in Finnish Neighbourhoods. Urban Studies 54:16. Sage Journals, DOI: 10.1177/0042098016684732).Teaching

Olen luennoinut naapuruussuhteista ja -kiistoista, asumisen tutkimuksesta ja kaupunkilaisten elinympäristöongelmista eri yhteyksissä, koordinoinut Naapurisuhteiden sosiologiaa -luentokurssia vuosina 2015-17 ja suunnitellut verkkokurssin samasta aihepiiristä vuonna 2018. Publications
Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page

Dealing with disturbances: Intervention and adaptation in Finnish neighbourhoods (2017)
Urban Studies
Antti Kouvo, Risto Haverinen
(
A1 Journal article – refereed)

Turun kaupunginosien naapurustohenki (2016) Risto Haverinen
(
D4 Published development or research report or study)

Ympäristölliset naapuruuskiistat ja kuntien ympäristöviranomaisten rooli (2013)
Ympäristöpolitiikan Ja -Oikeuden Vuosikirja
Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja VI 2012 Haverinen Risto, Heinonen Hilkka
(
A1 Journal article – refereed)

Naapuruuskiistat kuntien ympäristöviranomaisten työssä (2012)
Ympäristö ja terveys : elintarvike- ja ympäristöhygienian sekä työsuojelun erikoislehti
Heinonen Hilkka, Haverinen Risto
(
D1 Article in a trade journal)

Milloin naapurin asiat kuuluvat sinulle? Naapurihäiriöihin puuttuminen ja niihin mukautuminen (2011)
Yhdyskuntasuunnittelu
Haverinen Risto, Kouvo Antti
(
A1 Journal article – refereed)

Nimby-kiistojen selitysten ja ratkaisujen jäljillä (2009)
Sosiologia
Haverinen Risto
(
B1 Journal article)

Miksi kaupunkilainen roskaa? Rakennusviraston verkkokyselytutkimus (2008) Haverinen Risto
(
D4 Published development or research report or study)

Tutkimus roskaamisesta: asenteissa suurin syy (2008) Haverinen Risto
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Kaupunkilaisten puuttuminen elinympäristönsä ongelmiin (2007)
Ympäristö ja terveys : elintarvike- ja ympäristöhygienian sekä työsuojelun erikoislehti
Haverinen Risto
(
D1 Article in a trade journal)

Kohtelias välinpitämättömyys koetuksella (2007) Haverinen Risto
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Kaupunkilaisten ja ympäristöviraston kohtaaminen (2006) Arkielämän ympäristöpolitiikka Haverinen Risto
(
A3 Book chapter)

Kaupungin ympäristöongelmat kuntalaisten ja ympäristökeskuksen kohtaamisissa (2004) Haverinen Risto
(
D4 Published development or research report or study)

Arkielämän ympäristöpolitiikka - Esitutkimus (2001) Massa Ilmo, Haverinen Risto
(
D4 Published development or research report or study)

Sosiaalisten vaikutusten arviointi on moni-ilmeistä (2000) Haverinen Risto
(
E1 Popularised article, newspaper article)

SVA meillä ja muualla - katsaus arviointikäytäntöihin (2000) Haverinen Risto
(
A1 Journal article – refereed)

Suhtautuminen tulviin ja tulvasuojeluun Kokemäenjoen keskiosalla ja Loimijoen alaosalla (1999) Haverinen Risto
(
D4 Published development or research report or study)

Ympäristöongelmat paikallisena kysymyksenä (1998) Sosiologisia karttalehtiä. Matkaopas yhteiskunnan tutkimiseen Peuhkuri Timo, Haverinen Risto
(
B2 Book chapter)


Last updated on 2019-24-07 at 02:19