Johanna Kallo
Dosentti

tutkijatohtori, Kasvatustieteiden laitos (Kasvatustieteiden laitos)

johkal@utu.fi
+358 29 450 3662
+358 50 339 4240

Assistentinkatu 5
Turku

Asiantuntijuusalueet
Comparative Education, Higher Education, Future of education, Current history of Chinese education policies

Opetus

Sociology of Education, Comparative EducationJulkaisut
null null 2/2 null null

Vertaileva korkeakoulututkimus ja ajan käsite (2012) Kannattaako korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulutuksen XI kansallisesta symposiumista 22.-23.8.2012. Kallo Johanna
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Internationalisation as a criterion of higher education (2011) National Concepts of Quality: Experiences and Perspectives from Innovative Development Semchenko Anzhelika, Kallo Johanna
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Kartoitus rehtoreiden/oppilaitosjohdon kelpoisuusvaatimuksista ja täydennyskoulutusjärjestelmistä Shanghaissa. (2011) Kansainvälinen kartoitus rehtoreiden/oppilaitosjohdon kelpoisuusvaatimuksista ja täydennyskoulutusjärjestelmistä.Käytänteitä ja näkökulmia kuudeltatoista kohdealueelta. (130 s.) Kallo Johanna
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

OECD:n arviointi Suomen korkea-asteen koulutuksesta (2006): tarkastelua järjestön hallinnan tavoista kansallisella tasolla (2011)
Kasvatusalan tutkimuksia
Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä Kallo Johanna
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Katsaus vertailevan kasvatustieteen tutkimuskenttään 2010 maailmankongressin näkökulmasta (2010)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Kallo J, Piattoeva N
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Vertaileva ja kansainvälinen koulutustutkimus (2010)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Kallo J, Saarinen T
(
C2 Toimitettu teos)

Vertailevan ja kansainvälisen koulutustutkimuksen historialliset ja nykyiset haasteet. Pääkirjoitus (2010)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Kallo J, Saarinen T
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Supranational Regimes and National Education Policies. Encountering Challenge. (2006) Johanna Kallo, Risto Rinne
(
C2 Toimitettu teos)


Last updated on 2019-23-05 at 02:20