Karoliina Sjö
MA

tohtorikoulutettava, Yleinen ja kulttuurihistoria (Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos)

kamasj@utu.fi
+358 29 450 2292
+358 50 414 0399

Kaivokatu 12
Turku

Asiantuntijuusalueet
Päiväkirjojen kulttuurihistoria; itsestä kirjoittaminen; omaelämäkerralliset aineistot; kerronnallisuus; kulttuurihistoria; sukupuolihistoria; tyttötutkimus

Biografia

Olen kulttuurihistorian tohtorikoulutettava Turun yliopistossa. Teen tällä hetkellä väitöskirjaani, jossa tutkin päiväkirjakirjoittamista ja sitä, miten Kirsti Teräsvuori muodosti vuosina 1916–1934 kirjoittamissa päiväkirjoissaan kertomusta itsestään, elämästään ja kokemuksistaan tyttönä ja nuorena naisena 1900-luvun alun Suomessa. Tutkin, millaisen kehyksen juuri päiväkirja muotona kirjoittamiselle tarjosi ja mitkä teemat vaikuttivat Teräsvuoren päiväkirjakertomukseen. Tavoitteenani on tuottaa tarvittavaa tietoa päiväkirjakirjoittamisen traditiosta Suomessa ainutlaatuisen omaelämäkerrallisen aineiston myötä. Tutkimuksessa käyttämäni aineisto on monella tapaa erityinen ja laaja, sillä Teräsvuori kirjoitti elämänsä aikana yhteensä kymmeniätuhansia sivuja päiväkirjatekstiä. Aineisto sijaitsee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa. Tutkimustani rahoittaa Koneen Säätiö.

Työskentelin lisäksi vuosina 2017–2018 projektikoordinaattorina Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa Argumenta-hankkeessa "Vihan pitkät jäljet". Hankkeen tuloksina syntyneisiin kirjaan ja peliin voi käydä tutustumassa osoitteessa vihanpitkatjaljet.net.

Loppuvuoden 2018 työskentelin niin ikään projektikoordinaattorina Koneen Säätiön rahoittamassa Vammaisuuden vaiettu historia -hankkeessa. Hankkeen sivut löytyvät osoitteesta vammaishistoria.fi.

Lisäksi olen toiminut Aino Kallas Seuran sihteerinä alkuvuodesta 2018 lähtien. Olen myös Turun yliopiston SELMA Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory -tutkimuskeskuksen johtokunnan jäsen.Tutkimus

Minua kiinnostavat erityisesti omaelämäkerralliset aineistot (kuten päiväkirjat), elämäkertatutkimus, elämän ja kertomisen väliset yhteydet erityisesti hermeneuttisesta näkökulmasta, kirjoittamisen kulttuurihistoria, (mieli)sairauden historia, sukupuolihistoria ja tyttötutkimus. Olen kiinnostunut myös tieteellisen tiedon ja taiteellisen luovan työn välisestä suhteesta sekä mahdollisuuksista löytää uudenlaisia eettisiä tapoja muistaa ja kertoa.Opetus
2017–2018 ja 2018–2019

Muisti ja kerronta -teemaseminaari

Kulttuurihistorian syventävien opintojen teemaseminaari graduntekijöille.Julkaisut

Historiallista tutkimusaineistoa voi julkaista Youtubessa (2018)
Turun yliopiston blogi
Sjö Karoliina
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Kulttuurihistorian seuran toimintavuosi 2017. (2018)
Kulttuurihistoria nyt!
Karppinen-Kummunmäki Henna, Sjö Karoliina
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Milloin kirja on rasistinen? (2018)
niin & näin
Karoliina Sjö
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Pyyhitään historia (?) (2018) Sjö Karoliina
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Vihan pitkät jäljet (2018) Reima Välimäki, Niko Nikkilä, Sami Nyberg, Dita Tammivaara, Karoliina Sjö, Satu Lidman, Matti Peikola, Hanna Salmi, Mari-Liisa Varila, Marjo Kaartinen, Kurt Villads Jensen, Maijastina Kahlos, Jenni Kuuliala, Raisa Maria Toivo, Ikaros Ainasoja, Kari Karen, Mika Kurkilahti
(
I1 Audiovisuaalinen aineisto)

Tyttöydestä ja itsensä kertomisesta (2017)
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
Karoliina Sjö
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)


Last updated on 2019-17-09 at 02:23