Veikko Vahtera


Business Law (Department of Accounting and Finance)

veilva@utu.fiPublications
Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page

Osakeyhtiöoikeudellinen vahingonkorvaus ja muut oikeussuojakeinot (2012) Vahtera, Veikko
(
D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary)

Sopimusajattelun käyttö osakeyhtiöoikeudessa (2012) Vahtera, Veikko
(
A1 Journal article – refereed)

Asunto-osakeyhtiölaki käytännössä (2011) Matti J. Sillanpää;Veikko Vahtera
(
D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary)

Osakeyhtiölakiin perustuva vahingonkorvaus (2011) Vahtera Veikko
(
A2 Review article in a scientific journal)

Osakkeenomistajan muutostyöoikeus asunto-osakeyhtiössä KKO 2011:39 (2011) Vahtera Veikko
(
A2 Review article in a scientific journal)

Vaikutusvallan väärinkäytön kriteerien arvioiminen (2011) Vahtera Veikko
(
A1 Journal article – refereed)

Yhtiön varojen käyttö (2011) Vahtera Veikko
(
A2 Review article in a scientific journal)

Yhtiön varojen käyttö (2011) Vahtera Veikko
(
A2 Review article in a scientific journal)

Asunto-osakeyhtiölaki käytännössä (2010) Sillanpää, M.; Vahtera, V.
(
D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary)

Asunto-osakeyhtiön piha-alueita koskevan yhtiökokouksen päätöksen moittiminen (2010)
Oikeustieto
Vahtera, V.
(
D1 Article in a trade journal)

Toiminnantarkastus yhdistyksiin ja asunto-osakeyhtiöihin (2010) Vahtera, V.
(
D1 Article in a trade journal)

Uusi asunto-osakeyhtiölaki ja hallintoa koskevat muutokset (2010) Vahtera, V.
(
D1 Article in a trade journal)

Uusi asunto-osakeyhtiölaki ja vahingonkorvausta koskeva sääntely (2010)
Oikeustieto
Vahtera, V.
(
D1 Article in a trade journal)

Uusi asunto-osakeyhtiölaki ja vastikeperusteesta poikkeaminen (2010) Vahtera, V.
(
D1 Article in a trade journal)

Uusi asunto-osakeyhtiölaki, yhtiöjärjestys ja osakkeet (2010) Vahtera, V.
(
D1 Article in a trade journal)


Last updated on 2018-26-12 at 01:21