Mikko Aho
MA

tohtorikoulutettava, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma (Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos)

mikko.j.aho@utu.fiAsiantuntijuusalueet
aineeton teollinen kulttuuriperintö; muistitietohistoria; osallistava museologia

Biografia

Filosofian maisteri 2006, Tampereen yliopisto, pääaine Suomen historia.

Kulttuuriperinnön tutkimuksen jatko-opiskelija vuodesta 2016 alkaen.

Töitä museoalalla vuodesta 2001 alkaen, 2008- Rauman merimuseossa (opintovapaalla väitöskirjatyötä varten).Tutkimus

Väitöskirjatyö: Raumalaisten laivanrakentajien ammatti-identiteetti aineettomana kulttuuriperintönä

Tutkin rakennemuutoksissa ja talouskriiseissä muodostuvaa teollista kulttuuriperintöä. Rauman laivanrakennus, jolla on satojen vuosien perinne, on viime vuosina ollut jatkuvassa murroksessa. Miten murros vaikuttaa teollisuudessa työskennelleiden omakuvaan? Kuinka oma menneisyys koetaan mielekkääksi, kun elämäntyön jatkuvuus on vaakalaudalla ja sen jäljet lähes näkymättömissä? Vastaan raumalaisten laivanrakentajien ammatti-identiteetin tutkimuksella. Keskeisenä lähteenä on laivanrakentajayhteisön itsensä tuottama muistitietoaineisto, ja tutkimusta tehdessäni käyn jatkuvaa keskustelua tutkimani yhteisön, raumalaisten laivanrakentajien kanssa. Olen tehnyt yhteistyötä laivanrakentajien kanssa myös vakituisessa työssäni Rauman merimuseon amanuenssina.Opetus

Raumalaiset laivanrakentajat: teollisuusyhteisön suullinen historia ja aineeton kulttuuriperintö, 3op. kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman syventävät opinnot, 2.11.2018 - 07.12.2018.Julkaisut

MUSEO, YHTEISÖ JA KULTTUURIPERINTÖPROSESSI (2019) Liikettä rajapinnoilla Mikko Aho, Anna Meronen
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Preserving and Presenting Shipbuilders’ Heritage: Museum as Facilitator of a Heritage Process (2017)
International Journal of the Inclusive Museum
Mikko Aho
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

The safety heritage of shipbuilders in Rauma (2017)
Tekniikan Waiheita: Teknik I Tiden
Aho M
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)


Last updated on 2019-07-02 at 18:05