Reetta Sippola


Doctoral Student, Cultural History and European and World History (School of History, Culture and Arts Studies)

raniem@utu.fiPublications

Återanvändningen av text i den finska tidningspressen 1771–1853 (2018)
Historisk Tidskrift För Finland
Salmi Hannu, Nivala Asko, Rantala Heli, Sippola Reetta, Vesanto Aleksi, Ginter Filip
(
A1 Journal article – refereed)


Last updated on 2017-17-11 at 09:49