Ringa Takanen
MA

Doctoral Student, Art History, Musicology and Media Studies (School of History, Culture and Arts Studies)

rimata@utu.fi
+358 2 333 6310
Kaivokatu 12
Turku

Areas of expertise
iconographic research; affect; emotion; altarpieces; women's history; women artists; visual culture

Biography

Olen valmistunut filosofian maisteriksi taidehistorian oppiaineesta vuonna 2009.Tutkimustyön lisäksi olen toiminut erilaisissa ma. tehtävissä Turun museokeskuksella sekä opettanut Avoimessa yliopistossa. Olen Ennen ja Nyt – Historian tietosanomat -verkkojulkaisun toimituskunnan jäsen. Lisäksi kuulun Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC) -tutkimuskeskuksen johtoryhmään (2017).Research

Tarkastelen artikkelimuotoisessa väitöstutkimuksessani vuo­sina 1870–1920 suo­sit­tuja ja osin uusia kuva-​aiheita suo­ma­lais­ten ev. lut. kirk­ko­jen alt­ta­ri­tau­luissa. Kes­kiössä ovat naispuolisten taiteilijoiden, etenkin Alexan­dra Frosterus-​Såltinin (1837–1916) teok­set. Frosterus-​Såltin on var­hai­sim­pia koti­maassa kou­lu­tuk­sensa saa­neita nais­puo­li­sia tai­tei­li­joita ja run­saan tuo­tan­tonsa kautta vahva aikansa alt­ta­ri­tai­teen vai­kut­taja. Tutkimusrajauksena ovat kuva-aiheet, joiden keskiössä ovat Kristuksen inhimillisyys ja sosiaalinen toiminta sekä naiset ja lapset osana primääristä kuvastoa. Paikannan teokset sosiaaliseen, poliittiseen ja kulttuuriseen aikalaiskontekstiinsa. Tutkimustapani liikkuu nykypäivän ikonografisen kuvantulkinnan näkökulmien sekä visuaalisen kulttuurin tutkimuksen välimaastossa hyödyntäen poikkitieteellisiä näköaloja. Tutkimustyötä ovat tukeneet Taidesäätiö Merita, Kirkon tutkimuskeskuksen rahasto sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.Publications

Kahlaajasta Kotini puutarhaan – Myyttiset naishahmot ja vesi Wäinö Aaltosen tuotannossa (2017) Wäinö Aaltonen. Poseerauksia – Poseringar Takanen Ringa
(
B2 Book chapter)

Ikuista elämää taivaassa ja Twitterissä (2015)
Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Suvi Karila, Ulla Moilanen, Ringa Takanen
(
B1 Journal article)

Museoiden ja Mayojen jäljillä Jukatanilla (2012)
Kuriositeettikabi.net
Takanen Ringa
(
D1 Article in a trade journal)

Siluettikuvassa liekehtivät Turun palon varjot (2011) Takanen Ringa
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Silmät sodan peilinä (2010)
Turun Ylioppilaslehti
Takanen Ringa
(
E1 Popularised article, newspaper article)


Last updated on 2019-24-08 at 02:20