Marjaana Puurtinen
PhD

yliopistonlehtori, Opettajankoulutuslaitos Turku (Opettajakoulutus laitos)

marjaana.puurtinen@utu.fi
+358 29 450 3636
+358 50 339 4928

Assistentinkatu 5
Turku
Publicum
Työhuone: 234


Asiantuntijuusalueet
Asiantuntijuuden kehittyminen; historia; katseenseurantamenetelmä; käsitteellinen muutos; musiikki; nuotinluku; luetun ymmärtäminen

Biografia

Os. Penttinen.

Koulutus

 • 2016: Fil. maisteri (yleinen historia), Turun yliopisto
 • 2013: Kasvatustieteen tohtori, Turun yliopisto
 • 2006: Kasv. maisteri (opettajankoulutuslaitos), Turun yliopisto

Akateemiset tehtävät

 • 2019- Yliopistonlehtori, opettajankoulutuslaitos, TY
 • 2018: Tutkijatohtori, opettajankoulutuslaitos (osa-aikainen), TY
 • 2017-2018: Erikoistutkija, psykologian ja logopedian laitos (osa-aikainen), TY
 • 2015-2017: Tutkijatohtori, Turku Institute for Advanced Studies, TY
 • 2014: Tutkijatohtori, Suomen kulttuurirahasto
 • 2013-2014: Yliopisto-opettaja, opettajankoulutuslaitos, TY
 • 2012-2013: Koordinaattori, Turku Institute for Advanced Studes (osa-aikainen), TY
 • 2011-2012: Tutkija, opettajankoulutuslaitos, TY
 • 2007-2011: Tohtorikoulutettava, opettajankoulutuslaitos, TY


Tutkimus

Tutkimusprojektit

 • "Nuotinluku: Silmänliikkeet ja asiantuntijuuden kehittyminen". Prof. Erkki Huovinen (PI), Jyväskylän yliopisto ja Kungliga musikhögskolan i Stockholm & Prof. Hans Gruber, Turun yliopisto & University of Regensburg. (Puurtinen toimi hakemuksen kanssakirjoittajana, konsortion koordinaattorina ja tutkijana). Suomen Akatemia, 2014-2018.
 • "Looking at music: Eye movements and the development of music-reading skill". Marjaana Puurtinen. Turku Institute for Advanced Studies, 2015-2017.
 • "Visuaalinen lukutaito osana historian asiantuntijuutta". Työryhmä Prof. Arja Virta (PI), Marjaana Puurtinen ja Markus Nivala. Suomen kulttuurirahasto, 2013.
 • Väitöskirjaprojekti (4,5 vuotta). Marjaana Penttinen. Kasvatustieteiden valtakunnallinen tohtoriohjelma, 2006.

Tutkimuskoordinointi

 • Turku Eye-tracking Laboratories (Turku EyeLabs), psykologian ja logopedian laitos sekä opettajankoulutuslaitos, TY.
 • Turku Network for Interdisciplinary Research in the Humanities and Behavioral Sciences (Turku Research HuB), TY.
 • Rethinking Expertise in History -network (ReThink), TY, Åbo Akademi, Oulun yliopisto.


Opetus

Ohjatut opinnäytteet

 • 2. ohjaaja kolmelle tohtorikoulutettavalle (kasvatustieteiden tiedekunta, TY)
 • 1. ohjaaja 22 valmistuneelle pro gradu -tutkielmalle (opettajankoulutuslaitos, TY)

Opetuskokemus

 • Tutkimusmenetelmät ja raportointi kasvatustieteissä
 • Johdanto kasvatustieteisiin


Julkaisut
null null 1/2 null null

Successful approaches to mental practice: A case study of four pianists (2019)
Music Performance Research
Nina Loimusalo, Erkki Huovinen, Marjaana Puurtinen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Early attraction in temporally controlled sight reading of music (2018)
Journal of Eye Movement Research
Erkki Huovinen, Anna-Kaisa Ylitalo, Marjaana Puurtinen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Eye on Music Reading: A Methodological Review of Studies from 1994 to 2017 (2018)
Journal of Eye Movement Research
Marjaana Puurtinen
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Learning on the job: Rethinks and realizations about the use of eye tracking in music-reading studies (2018)
Frontline learning research
Marjaana Puurtinen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Playing profiles in a mathematics game based on eye movement and game log data (2018)
Journal of Eye Movement Research
Diana‐Elena Gratie, Marjaana Puurtinen, Erno Lehtinen
(
O2 Muu)

When “doing” matters: The emergence of group-level regulation in planning for a music lesson (2018)
Music Education Research
Tarja-Riitta Hurme, Marjaana Puurtinen, Hans Gruber
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Monitieteinen näkökulma historian asiantuntijuuteen (2016)
Historiallinen Aikakauskirja
Arja Virta, Marjaana Puurtinen, Kalle Pihlainen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Reading ahead: adult music students' eye movements in temporally controlled performances of a children's song (2015)
International Journal of Music Education
Marjaana Penttinen, Erkki Huovinen, Anna-Kaisa Ylitalo
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Visual Sources and Historical Thinking in Higher Education (2015)
Nordidactica : Journal of Humanities and Social Science Education
Marjaana Puurtinen, Markus Nivala, Arja Virta
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Conceptual Change, Text Comprehension and Eye Movements During Reading (2013)
Research in Science Education
Marjaana Penttinen, Erkki Anto, Mirjamaija Mikkila-Erdmann
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Nuotinluku ja silmänliikkeet – Lectio Praecursoria (2013)
Finnish Journal of Music Education
Penttinen Marjaana
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Piste janalla, pisara meressä – Historianopiskelijoiden käsityksiä ajasta ja historiasta (2013) Relatiivisuuden ylistys: kirjoituksia tieteen ja tieteiden historiasta Penttinen Marjaana
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Silent music reading: Amateur musicians' visual processing and descriptive skill (2013)
Musicae Scientiae
Penttinen M, Huovinen E, Ylitalo AK
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Skill Development in Music Reading: the Eye-Movement Approach (2013) Penttinen Marjaana
(
G5 Artikkeliväitöskirja)

Unexpected melodic events during music reading: Exploring the eye-movement approach (2012) Proceedings of the 12th International Conference on Music Perception and Cognition and the 8th Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music Penttinen Marjaana, Huovinen Erkki, Ylitalo Anna-Kaisa
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Future Elementary School Teachers' Conceptual Change Concerning Photosynthesis (2011)
Scandinavian Journal of Educational Research
Ahopelto I, Mikkila-Erdmann M, Anto E, Penttinen M
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

The Early Development of Sight-Reading Skills in Adulthood: A Study of Eye Movements (2011)
Journal of Research in Music Education
Penttinen M, Huovinen E
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Kognitiivinen konflikti oppikirjatekstin lukuprosessissa ja silmänliikkeissä (2010)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Erkki Anto, Marjaana Penttinen, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

The effects of melodic grouping and meter on eye movements during simple sight-reading tasks (2009) Proceesdings of the 7th Triennial Conference of European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM) Marjaana Penttinen, Erkki Huovinen
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)


Last updated on 2019-22-05 at 02:20