Nina Haltia


tutkijatohtori, Kasvatustieteiden laitos (Kasvatustieteiden laitos)

ninsun@utu.fi
+358 29 450 3654
+358 50 339 7498

Assistentinkatu 5
Turku

Julkaisut
null null 1/2 null null

Tie kasvatustieteen tohtoriopiskelijaksi (2019) Kohti oppimisyhteiskuntaa : Koulutuspolitiikan uusi suunta ja korkeakoulutuksen muuttuva maisema Hanna Nori, Nina Haltia
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

17. Yhteenveto: Suomalaisen koulutuspolitiikan
tasa-arvon näkymät
(2018) Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu? Nina Haltia, Risto Rinne, Sonia Lempinen, Tuuli Kaunisto
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

1. Tasa-arvo, koulutustutkimuksen merkitys ja ”totuuden
jälkeinen maailma”: johdanto
(2018) Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu? Risto Rinne, Sonia Lempinen, Nina Haltia, Tuuli Kaunisto
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Access and stratification in Nordic higher education. A review of cross-cutting research themes and issues (2018)
Education Inquiry
Ulpukka Isopahkala-Bouret, Mikael Börjesson, Dennis Beach, Nina Haltia, Jón Torfi Jónasson, Annukka Jauhiainen, Arto Jauhiainen, Sonja Kosunen, Hanna Nori, Agnete Vabø
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Ammatillista osaamista ja verkostoitumista - Aikuisopiskelijoiden kokemat hyödyt ammattikorkeakoulutuksessa (2018) Koulutus hallinnassa. Juhlakirja professori Heikki Silvennoisen täyttäessä 60 vuotta 23.2.2018 Ojala Kristiina, Haltia Nina
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Epätavallista reittiä yliopistoon – ilman ylioppilastutkintoa yliopistoon hakeneiden taustat ja sisäänpääsy koulutukseen (2018) Eriarvoistuva maailma - tasa-arvoistava koulu? Haltia Nina, Jauhiainen Annukka, Isopahkala-Bouret Ulpukka
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu? (2018) Risto Rinne, Nina Haltia, Sonia Lempinen, Tuuli Kaunisto
(
C2 Toimitettu teos)

Osaaminen ja kilpailukyky YAMK-tutkinnon suorittaneiden suhteellisen työmarkkina-aseman määrittäjinä (2018)
Aikuiskasvatus
Kristiina Ojala, Ulpukka Isopahkala-Bouret, Nina Haltia
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Osaamista, sivistystä, hyvinvointia - aikuiskoulutuksen koetut hyödyt (2018)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Nina Haltia, Esa Rahiala, Leena Leskinen
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

University open to everyone? The equalising and unequalising tradition of the Finnish open university education (2018)
Nordicom Information
Yliopistopedagogiikka
Haltia Nina
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Valmennuskurssit ja koulutuskuluttajuus: tutkimus kurssijärjestäjien puhetavoista (2018)
Sosiologia
Kosunen Sonja, Haltia NinaA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Ei-ylioppilastaustaiset korkeakouluopiskelijat - Eurostudent VI -tutkimuksen artikkelisarja (2017) Nina Haltia, Annukka Jauhiainen, Ulpukka Isopahkala-Bouret
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Kasvatustieteen päivät 2016: Eriarvoistuva maailma - tasa-arvoistava koulu? (2017)
Nina Haltia, Arto Jauhiainen, Marja Peura
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Opitulle tunnustusta - Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT)
yleisyys, käytännöt ja kokemukset korkeakouluopiskelussa. Eurostudent VI -tutkimuksen artikkelisarja
(2017) Mirka Mäkinen-Streng, Kristiina Ojala, Nina Haltia
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Ryhmätyö oppimistapana yliopistossa (2017)
Nina Haltia
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Avoin tiede ja avoin koulutus? Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016 (2016) Simo Pihlajaniemi, Nina Haltia, Mette Ranta, Anita Saaranen-Kauppinen, Ilkka Väänänen
(
C2 Toimitettu teos)

Avoin yliopisto ja tasa-arvon muuttuvat tulkinnat (2016) Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1 Nina Haltia
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Yliopistopedagoginen harjoittelu oman asiantuntijuuden näkyväksi tekemisenä (2016)
Yliopistopedagogiikka
Nina Haltia
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Avoimen yliopiston tutkintoväylä koulutuspoliittisessa keskustelussa (2015)
Aikuiskasvatus
Haltia Nina
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Avoimen yliopiston väylä siltana avoimen ja tutkintokoulutuksen välillä (2015)
Kasvatus ja Aika
Haltia Nina
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)


Last updated on 2019-20-07 at 02:22