Nina Haltia


Postdoctoral Researcher, Department of Education (Department of Education)

ninsun@utu.fi
+358 29 450 3654
+358 50 339 7498

Assistentinkatu 5
Turku

Publications
Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page

Tie kasvatustieteen tohtoriopiskelijaksi (2019) Kohti oppimisyhteiskuntaa : Koulutuspolitiikan uusi suunta ja korkeakoulutuksen muuttuva maisema Hanna Nori, Nina Haltia
(
B2 Book chapter)

17. Yhteenveto: Suomalaisen koulutuspolitiikan
tasa-arvon näkymät
(2018) Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu? Nina Haltia, Risto Rinne, Sonia Lempinen, Tuuli Kaunisto
(
A3 Book chapter)

1. Tasa-arvo, koulutustutkimuksen merkitys ja ”totuuden
jälkeinen maailma”: johdanto
(2018) Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu? Risto Rinne, Sonia Lempinen, Nina Haltia, Tuuli Kaunisto
(
A3 Book chapter)

Access and stratification in Nordic higher education. A review of cross-cutting research themes and issues (2018)
Education Inquiry
Ulpukka Isopahkala-Bouret, Mikael Börjesson, Dennis Beach, Nina Haltia, Jón Torfi Jónasson, Annukka Jauhiainen, Arto Jauhiainen, Sonja Kosunen, Hanna Nori, Agnete Vabø
(
B1 Journal article)

Ammatillista osaamista ja verkostoitumista - Aikuisopiskelijoiden kokemat hyödyt ammattikorkeakoulutuksessa (2018) Koulutus hallinnassa. Juhlakirja professori Heikki Silvennoisen täyttäessä 60 vuotta 23.2.2018 Ojala Kristiina, Haltia Nina
(
B2 Book chapter)

Epätavallista reittiä yliopistoon – ilman ylioppilastutkintoa yliopistoon hakeneiden taustat ja sisäänpääsy koulutukseen (2018) Eriarvoistuva maailma - tasa-arvoistava koulu? Haltia Nina, Jauhiainen Annukka, Isopahkala-Bouret Ulpukka
(
A3 Book chapter)

Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu? (2018) Risto Rinne, Nina Haltia, Sonia Lempinen, Tuuli Kaunisto
(
C2 Edited book)

Osaaminen ja kilpailukyky YAMK-tutkinnon suorittaneiden suhteellisen työmarkkina-aseman määrittäjinä (2018)
Aikuiskasvatus
Kristiina Ojala, Ulpukka Isopahkala-Bouret, Nina Haltia
(
A1 Journal article – refereed)

Osaamista, sivistystä, hyvinvointia - aikuiskoulutuksen koetut hyödyt (2018)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Nina Haltia, Esa Rahiala, Leena Leskinen
(
B1 Journal article)

Valmennuskurssit ja koulutuskuluttajuus: tutkimus kurssijärjestäjien puhetavoista (2018)
Sosiologia
Kosunen Sonja, Haltia Nina
(
A1 Journal article – refereed)

Ei-ylioppilastaustaiset korkeakouluopiskelijat - Eurostudent VI -tutkimuksen artikkelisarja (2017) Nina Haltia, Annukka Jauhiainen, Ulpukka Isopahkala-Bouret
(
D4 Published development or research report or study)

Kasvatustieteen päivät 2016: Eriarvoistuva maailma - tasa-arvoistava koulu? (2017)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Nina Haltia, Arto Jauhiainen, Marja Peura
(
B1 Journal article)

Ryhmätyö oppimistapana yliopistossa (2017)
Yliopistopedagogiikka
Nina Haltia
(
B1 Journal article)

Avoin tiede ja avoin koulutus? Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016 (2016) Simo Pihlajaniemi, Nina Haltia, Mette Ranta, Anita Saaranen-Kauppinen, Ilkka Väänänen
(
C2 Edited book)

Avoin yliopisto ja tasa-arvon muuttuvat tulkinnat (2016) Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1 Nina Haltia
(
A3 Book chapter)

Yliopistopedagoginen harjoittelu oman asiantuntijuuden näkyväksi tekemisenä (2016)
Yliopistopedagogiikka
Nina Haltia
(
B1 Journal article)

Avoimen yliopiston tutkintoväylä koulutuspoliittisessa keskustelussa (2015)
Aikuiskasvatus
Haltia Nina
(
A1 Journal article – refereed)

Avoimen yliopiston väylä siltana avoimen ja tutkintokoulutuksen välillä (2015)
Kasvatus ja Aika
Haltia Nina
(
A1 Journal article – refereed)


Last updated on 2019-20-09 at 02:22