Anu Warinowski
PhD, Education

Head of Faculty Development, Faculty of Education (Faculty of Education)

anuwar@utu.fi
+358 29 450 3390
+358 50 338 0538

Assistentinkatu 5
Turku

Publications

Intercultural Experiences of Finnish Expatriate Children (2019) Transnational Finnish Mobilities: Proceedings of Finnforum XI Anu Warinowski
(
A3 Book chapter)

What About ‘Expatriate Children’? Child-Level Perspective on Self-Initiated Expatriation of Finns Abroad (2019) Global Mobility of Highly Skilled People. Multidisciplinary Perspectives on Self-initiated Expatriation Anu Warinowski
(
A3 Book chapter)

Ekspatriaattilasten muuttokokemukset (2018) Monen kodin lapset. Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö Anu Warinowski
(
A3 Book chapter)

Yksivuotiaiden lasten päivähoito: äitien toiveita ja valintoja (2018)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Päivi Pihlaja, Anu Warinowski
(
A1 Journal article – refereed)

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta lasten kanssa filosofoimalla (2017) Hyvän lähteillä: Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetustyössä Alisaari Jenni, Warinowski Anu, Vigren Heli, Kemppinen Lauri, Kinos Jarmo
(
D2 Article in a professional research book)

Mitä on monikulttuurisuus ja kulttuuri?
(Tietolaari 7)
(2017) Lapsuus ei katoa koskaan: Turun lastentarhan tarina 1868-2018 - varhaiskasvatuksen kehitys osaksi nykyperhe-elämää ja koulutusjärjestelmää Anu Warinowski
(
D2 Article in a professional research book)

Monikulttuurisuuskasvatuksen yksinapaisuudesta moninaisuuteen (2017)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Anu Warinowski
(
B1 Journal article)

Uittamon koulun ja Jalustinkadun päiväkodin yhteinen esiopetuskokeilu 1991–1993 (2017) Lapsuus ei katoa koskaan: Turun lastentarhan tarina 1868-2018 - varhaiskasvatuksen kehitys osaksi nykyperhe-elämää ja koulutusjärjestelmää Aino Mattinen, Anu Warinowski
(
D2 Article in a professional research book)

Contemporary Finnish Emigrants: Finnish Expatriate Families in North America (2016)
Journal of Finnish Studies
Anu Warinowski
(
A1 Journal article – refereed)

Ekspatriaattinuoret piilosta näkyviin? (2014) Nuoruus toisin sanoen - Nuorten elinolot vuosikirja 2014 Warinowski Anu
(
A3 Book chapter)

Monikulttuurinen avioliitto työn vuoksi muuttavien suomalaisperheiden lisämausteena (2014) Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina Warinowski Anu
(
A4 Article in conference proceedings)

Marginaalisesta miehestä kriittiseen akkulturaatiotutkimukseen: eronteoista monikulttuurisuuskasvatuksen tutkimuksessa (2012)
Turun Yliopiston Kasvatustieteiden Tiedekunta: Julkaisusarja A Tutkimuksia
Rajankäyntejä: Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä Warinowski Anu
(
A3 Book chapter)

Contemporary emigration on the family level: Finnish expatriate families (2011) Finns Abroad: New Forms of Mobility and Migration; Migration Studies C 21 Warinowski Anu
(
B2 Book chapter)

Finnish Expatriate Families and Their Children: A Complementary Viewpoint (2011) Writing Out of Limbo: International Childhoods, Global Nomads and Third Culture Kids Warinowski Anu
(
A3 Book chapter)

Ekspatriaattiperheillä on runsaasti voimavaralähteitä (2010) Warinowski A
(
E1 Popularised article, newspaper article)


Last updated on 2019-17-07 at 02:20