Aija Ahtineva


Opettajankoulutuslaitos Turku (Opettajakoulutus laitos)

aiahti@utu.fiJulkaisut

Collaborative Science Lessons— Learning and Argumentation in an Interdisciplinary Virtual Laboratory (2019) Tutkimuksesta luokkahuoneisiin Telenius Marko, Yli-Panula Eija, Ahtineva Aija, Vauras Marja
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Kokeellisen työskentelyn kriteeriperustainen arviointi kemiassa (2014)
LUMAT: Research and Practice in Math, Science and Technology Education
Ahtineva Aija
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Kemian opetuksen kehittäminen monipuolisilla työtavoilla (2012)
Koulutuksen Seurantaraportit
Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 2012 Ahtineva Aija
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Kemian opetuksen kehittäminen monipuolisilla työtavoilla (2012)
Koulutuksen Seurantaraportit
Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita Aija Ahtineva
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Opettajaopiskelijoiden soveltamistaidot kokeellisessa tenttitehtävässä (2011)
Helsingin Yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia
Ahtineva Aija, Kankare Satu
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Eri oppiaineiden kielelliset haasteet S2-oppilaalle: opettajaopiskelijoiden havaintoja (2010) Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat Ahtineva A, Asanti R, Järvinen H-M, Kaartinen V, Virta A, Yli-Panula E
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)


Last updated on 2018-26-12 at 01:21