Erno Lehtinen
Professor

Professor, Dep. of Teacher Education Turku (Department of Teacher Education)

ernoleh@utu.fi
+358 29 450 2442
+358 40 511 7965

Assistentinkatu 5
Turku

Areas of expertise
Learning research, mathematical learning, edicational technology, expertise research

Biography
Dr Erno Lehtinen is a professor of education at the University of Turku. He has worked as a teacher and researcher in several universities in Finland, other European countries and USA, and has published more than 300 scientific publications. His research has focused on development of mathematical thinking, educational technology and new forms of expertise in rapidly changing working life. Professor Lehtinen was the Vice-Rector of the University of Turku 2003-2010 and Academy Professor (distinguished research professorship by the Academy of Finland) 2010-2014. He was awarded the honorary doctorate from the Gothenburg University (2008) and Oeuvre Award of the European Association for Research on Learning and Instruction (2009).

Research
See reserach projects:
http://www.utu.fi/en/units/edu/units/okl/research/themes/mathematics/Pages/home.aspx
http://www.utu.fi/en/units/edu/units/okl/research/themes/science-learning/engagement-in-stem/Pages/home.aspx
http://www.utu.fi/en/units/edu/units/okl/research/themes/expertise/Pages/home.aspx

See conplete list of publications:
http://users.utu.fi/ernoleh/english03.html


Publications
Go to first page Go to previous page 4 of 5 Go to next page Go to last page

Nousevat ja nopeasti muuttuvat asiantuntijuuskäytännöt ja niihin kouluttautuminen (2013) Tulevaisuuden asiantuntijuutta rakentamassa. FUTUREX: Future Experts -hanke Palonen Tuire, Boshuizen Henny, Hytönen Kaisa, Hakkarainen Kai, Lehtinen Erno
(
B2 Book chapter)

Olika lärobjekt i en flexibel helhet (2013) Med kvalitet i fokus - e-läromedlen i undervisning och lärande Tomi Jaakkola, Lassi Nirhamo, Sami Nurmi, Erno Lehtinen
(
D2 Article in a professional research book)

The effects of computer-simulation game training on participants' opinions on leadership styles (2013)
British Journal of Educational Technology
Siewiorek A, Gegenfurtner A, Lainema T, Saarinen E, Lehtinen E
(
A1 Journal article – refereed)

The role of maternal support of competence, autonomy and relatedness in children's interests and mastery orientation (2013)
Learning and Individual Differences
Aunola K, Viljaranta J, Lehtinen E, Nurmi JE
(
A1 Journal article – refereed)

Training Flexible and Adaptive Arithmetic Problem Solving Skills through Exploration with Numbers – The Development of NumberNavigation Game (2013) Proceedings of The 7th European Conference on Game based Learning Boglarka Brezovszky, Erno Lehtinen, Jake McMullen, Gabriela Rodriquez, Koen Veermans
(
A4 Article in conference proceedings)

Young children’s recognition of quantitative relations in mathematically unspecified settings (2013)
Journal of Mathematical Behavior
Jake McMullen, Minna M. Hannula-Sormunen, Erno Lehtinen
(
A1 Journal article – refereed)

Erilaiset oppimisaihiot osana joustavaa kokonaisuutta (2012) Laatua e-oppimateriaaleihin. E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa. Jaakkola Tomi, Nirhamo Lassi, Nurmi Sami, Lehtinen Erno
(
D2 Article in a professional research book)

Interactive visual tools as triggers of collaborative reasoning in entry-level pathology (2012)
International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning
Nivala M, Rystedt H, Saljo R, Kronqvist P, Lehtinen E
(
A1 Journal article – refereed)

Korkeakoulutettujen jatkokoulutuksen haasteet ja ehdotus järjestelmän kehittämiseksi -KYTKÖS-hanke. (2012)
Opetus- Ja Kulttuuriministeriön Julkaisuja
Lehtinen Erno, Palonen Tuire, Tynjälä Päivi, Klemelä Kirsi, Merenluoto Satu, Pohjola Kirsi, Veermans Koen
(
D4 Published development or research report or study)

Korkeakoulutuksen rakenteiden pitäisi tukea aikuiskoulutusta (2012)
Aikuiskasvatuksen Vuosikirja
Aikuiskasvatus Lehtinen Erno
(
B1 Journal article)

Kuinka ihmeessä lintuja oppii tunnistamaan? (2012) Bongauksen hurma Palonen Tuire, Lehtinen Erno
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Learning leadership skills in a simulated business environment (2012)
Computers and Education
Siewiorek Anna, Saarinen Eeli, Lainema Timo, Lehtinen Erno
(
A1 Journal article – refereed)

Learning of complex competences: On the need to coordinate multiple theoretical perspectives (2012) Language: Competences - Contact - Change Lehtinen Erno
(
A3 Book chapter)

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä. Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti (2012)
Opetus- Ja Kulttuuriministeriön Julkaisuja
Lehtinen Erno, Mielityinen Ida
(
D4 Published development or research report or study)

Using virtual microscopy to scaffold learning of pathology – a naturalistic experiment on the role of visual and conceptual cues (2012)
Instructional Science
Nivala M, Saljo R, Rystedt H, Kronqvist P, Lehtinen E
(
A1 Journal article – refereed)

Usin virtual microscopy to scaffold learning of pathology: a naturalistic experiment on the role of visual and conceptual cues (2012)
Instructional Science
Nivala Markus, Säljö Roger, Rystedt Hans, Kronqvist Pauliina, Lehtinen Erno
(
A1 Journal article – refereed)

Asiantuntijuuden luonne ja osaamisen tunnistamisen haasteet (2011)
Ammattikasvatuksen Aikakauskirja
Lehtinen Erno, Palonen Tuire
(
A1 Journal article – refereed)

Expertise differences in the comprehension of visualizations: A meta-analysis of eye-tracking research in professional domains (2011)
Educational Psychology Review
Gegenfurtner A, Lehtinen E, Säljö R
(
A2 Review article in a scientific journal)

Exploring leadership profiles from collaborative computer gaming (2011)
International Journal of Leadership Studies
Siewiorek Anna, Lehtinen Erno
(
A1 Journal article – refereed)

Koulun vaikutus lasten ja nuorten selviytymis- ja syrjäytymispolkuihin (2011)
Turun Lapsi- Ja Nuorisotutkimuskeskuksen Julkaisuja
Anna nuorelle tulevaisuus - ettei kukaan syrjäydy Lehtinen Erno
(
A3 Book chapter)


Last updated on 2019-17-07 at 02:21