Erno Lehtinen
Professor

Professor, Dep. of Teacher Education Turku (Department of Teacher Education)

ernoleh@utu.fi
+358 29 450 2442
+358 40 511 7965

Assistentinkatu 5
Turku

Areas of expertise
Learning research, mathematical learning, edicational technology, expertise research

Biography
Dr Erno Lehtinen is a professor of education at the University of Turku. He has worked as a teacher and researcher in several universities in Finland, other European countries and USA, and has published more than 300 scientific publications. His research has focused on development of mathematical thinking, educational technology and new forms of expertise in rapidly changing working life. Professor Lehtinen was the Vice-Rector of the University of Turku 2003-2010 and Academy Professor (distinguished research professorship by the Academy of Finland) 2010-2014. He was awarded the honorary doctorate from the Gothenburg University (2008) and Oeuvre Award of the European Association for Research on Learning and Instruction (2009).

Research
See reserach projects:
http://www.utu.fi/en/units/edu/units/okl/research/themes/mathematics/Pages/home.aspx
http://www.utu.fi/en/units/edu/units/okl/research/themes/science-learning/engagement-in-stem/Pages/home.aspx
http://www.utu.fi/en/units/edu/units/okl/research/themes/expertise/Pages/home.aspx

See conplete list of publications:
http://users.utu.fi/ernoleh/english03.html


Publications
Go to first page Go to previous page 3 of 5 Go to next page Go to last page

Assessing productive disciplinary engagement in STEM contexts (2014) Koretsky M., Gilbuena D., Nolen S., Thierney G., Vauras M., Lehtinen E., Volet S.
(
I1 Audiovisual material)

Does academic apprenticeship increase networking ties among participants? A case study of an energy efficiency training program (2014)
Higher Education
Hytönen Kaisa, Palonen Tuire, Lehtinen Erno, Hakkarainen Kai
(
A1 Journal article – refereed)

How Expertise Is Created in Emerging Professional Fields (2014) Promoting, Assessing, Recognizing and Certifying Lifelong Learning Palonen T, Boshuizen H P A, Lehtinen E
(
A3 Book chapter)

Jänistarinat - ymmärtävän kuuntelemisen ohjelma (2014) Aino Mattinen, Anu Kajamies, Pekka Räsänen, Minna Hannula-Sormunen, Erno Lehtinen
(
D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary)

Matematiikka pelissä (2014) Oppiminen pelissä – pelit ja pelilliset ympäristöt opetuksessa Erno Lehtinen, Henrik Lehtinen, Boglarka Brezovszky
(
A3 Book chapter)

Metakognitiivinen säätely taitavilla ja heikoilla oppilaspareilla matematiikan ongelmanratkaisuprosessissa (2014)
NMI-Bulletin
Tuike Iiskala, Anu Kajamies, Marja Vauras, Erno Lehtinen
(
A1 Journal article – refereed)

Pienten lasten ymmärtämistaitojen tukeminen päiväkodissa ja kotona (2014)
Kielikukko
Anu Kajamies, Aino Mattinen, Pekka Räsänen, Minna Hannula-Sormunen, Erno Lehtinen
(
B1 Journal article)

Social status profiles among first grade children (2014)
Scandinavian Journal of Educational Research
Emmanuel O. Acquah, Tuire Palonen, Erno Lehtinen, Kaarina Laine
(
A1 Journal article – refereed)

Spontaneous Focusing on Quantitative Relations in the Development of Children's Fraction Knowledge (2014)
Cognition and Instruction
Jake McMullen, Minna M. Hannula-Sormunen, Erno Lehtinen
(
A1 Journal article – refereed)

Transition from School-to-Work and its challenges (2014)
Unterrichtswissenschaft
Susanne Weber, Erno Lehtinen
(
A1 Journal article – refereed)

Understanding Learning for the Professions: How theories of learning explain coping with rapid change (2014) International Handbook of Research in Professional Practice-based Learning Erno Lehtinen, Kai Hakkarainen, Tuire Palonen
(
A3 Book chapter)

Assessing the Quality of Expertise Differences in the Comprehension of Medical Visualizations (2013)
Vocations and Learning
Gegenfurtner A, Siewiorek A, Lehtinen E, Saljo R
(
A1 Journal article – refereed)

Frontline research in an accessible and flexible way (2013)
Frontline learning research
Lehtinen Erno
(
B1 Journal article)

Histological knowledge as a predictor of medical students' performance in diagnostic pathology (2013)
Anatomical Sciences Education
Nivala Markus, Lehtinen Erno, Helle Laura, Kronqvist Pauliina, Paranko Jorma, Säljö Roger
(
A1 Journal article – refereed)

Interpersonal regulation in instructional interaction (2013) Interpersonal Regulation of Learning and Motivation: Methodological Advances Vauras M, Kinnunen R, Kajamies A, Lehtinen E
(
A3 Book chapter)

Jänistarinat – ymmärtävän kuuntelemisen ohjelma varhaiskasvatukseen (2013)
NMI-Bulletin
Mattinen Aino, Kajamies Anu, Räsänen Pekka, Hannula-Sormunen Minna, Lehtinen Erno
(
A1 Journal article – refereed)

Kollektiivista mallia voidaan soveltaa kasvatustieteen tohtorikoulutuksessa (2013)
Aikuiskasvatus
Kai Hakkarainen, Kaisa Hytönen, Juho Makkonen, Erno Lehtinen
(
A1 Journal article – refereed)

Lukiolainen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä (2013) Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa, Erno Lehtinen
(
D4 Published development or research report or study)

Nallematte - Program för utveckling av tidig matematisk inlärningsförmåga: handbok (2013) Aino Mattinen, Pekka Räsänen, MInna Hannula-Sormunen, Erno Lehtinen
(
D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary)

Nousevat ja nopeasti muuttuvat asiantuntijuuskäytännöt ja niihin kouluttautuminen (2013) Tulevaisuuden asiantuntijuutta rakentamassa. FUTUREX: Future Experts -hanke Palonen Tuire, Boshuizen Henny, Hytönen Kaisa, Hakkarainen Kai, Lehtinen Erno
(
B2 Book chapter)


Last updated on 2019-26-05 at 02:18