Satu Hakanurmi
KM

tohtorikoulutettava, Opettajankoulutuslaitos Turku (Opettajakoulutus laitos)
kehittämispäällikkö, Koulutuksen tuki (Koulutuksen toimiala)

satunur@utu.fi
+358 40 531 8079

Joukahaisenkatu 3-5
Turku


Asiantuntijuusalueet
digital storytelling; narrative research; metaphors; adult education; identity;online learning;elearning

Biografia
Kehittämispäälikkö (KM) Satu Hakanurmi on verkko-oppimisen asiantuntija ja projektipäällikkö koulutuksen toimialalla. Työn alla on kasvatustieteen väitöskirja aiheesta Digital Storytelling and Narratives in Learning. Samasta aiheesta on tekeillä myös kirja Tarina ja digitaalinen tarinankerronta. Sivutoiminen yrittäjä em. aiheissa toiminimellä Satu ja tarina.

Tutkimus
Teen kasvatustieteen artikkeliväitöskirjaa työnimellä on Digital Storytelling and Narratives In Learning. Kiinnostuin tarinankerronnan ja oppimisen yhteyksistä ohjatessani digitaalisen tarinankerronnan työpajoja oppilaitoksissa ja yrityksissä vuosina 2010-2015. Osallistujien omien tarinoiden kertominen ja muiden tarinoiden kuuntelu vaikuttivat aikuisiin tavalla, jota en ollut muissa koulutuksissa kokenut. Väitöskirjatutkimuksessani haen vastauksia siihen, mitä tarinankerronta on ja minkälaista oppimista kertominen ja tarinat saavat aikaan. Tarinankerrontaan on nykyään käytettävissä uusia menetelmiä kuten esimerkiksi digitaalinen tarinankerronta. Omien tarinoiden tekeminen minielokuviksi onnistuu tietokoneen lisäksi älypuhelimella ja tabletilla ja käytettävät ohjelmat ovat helposti opittavia. Itse käsikirjoitetut tarinat, joissa on mukana kuvaa, videota ja ääntä ovat ilmaisultaan usein vaikuttavampia kuin kirjoitetut tarinat.
Väitöskirja koostuu kolmesta artikkelista ja yhteenvedosta, joista ensimmäinen julkaistaan toukokuussa 2017. Seuraavat kaksi artikkelia valmistuvat vuosien 2017-2018 aikana. Tutkimusaineistot on kerätty vuonna 2014 yrityselämään sijoittuvan digitaalisen tarinankerronnan työpajan yhteydessä. Tutkimuksen lähestymistapana on etnografinen tapaustutkimus ja tutkimusmenetelminä käytän narratiivista analyysiä, vuorovaikutusanalyysiä, tarinoiden sisältämien metaforien sisällönanalyysiä ja kyselyyn saatujen vastausten määrällistä analyysiä ja sisällönanalyysiä.
Ensimmäisen artikkelin tulokset osoittavat digitaalisen tarinankerronnan toimivan foorumina kokemusten reflektoinnille, identiteettityölle ja merkitysten yhteiselle pohdinnalle. Työntekijöiden ja organisaatioiden identiteettityö luo pohjaa työkäytänteiden kehittämiselle, uudistumiselle ja innovaatioille. Tätä tarvitaan koska postmoderni liikkeenjohto tehokkuusvaatimuksineen ei enää pysty vastaamaan organisaatioiden jatkuvan uudistumisen ja innovatiivisuuden vaatimuksiin. Tarvitaan luovia menetelmiä ja työntekijät kokonaisvaltaisina toimijoina huomioivia interventioita ja prosesseja.


Opetus
Opetuskokemusta yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, yrityksissä ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Mm. aiheista verkko-oppimisen suunnittelu, digitaalinen tarinankerronta, valokuvien käyttö hyvinvoinnin tukena, mooc-kurssit ja avoin oppiminen.

Julkaisut

Miten työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus vastaisi paremmin työelämän osaamistarpeisiin? - AVOT-hanke kehitti toimintamallin (2018)
Yliopistopedagogiikka
Aittola, Helena, Siekkinen, Taru, Hakanurmi, Satu, Karjalainen, Merja
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet avointen korkeakoulujen yhteistyönä : Toimintamalli ja työkirja (2018) Merja Karjalainen, Maarit Korva, Tytti Pintilä, Kati Sahlman (toim.) Carina Gräsbeck, Satu Hakanurmi, Tapani Joelsson, Päivi Kananen, Ulla Kekäläinen, Eeva-Riitta Koivunen, Mervi Lätti, Anne-Maarit Majanoja, Lotta Nyholm, Anne Poutiainen, Helena Puhakka-Tarvainen, Heli Rinnekallio, Majlen Saarinen, Kirsi Sukula-Ruusunen, Kirsi Taskinen, Sanna Uusipaikka, Sirpa Ylönen
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Learning to Work Through Narratives: Identity and Meaning-Making During Digital Storytelling (2017) Digital Storytelling in Higher Education International Perspectives Hakanurmi Satu
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

周成为网络教师 - Become an eTeacher in a Week (2016) Satu Hakanurmi, Riitta Suominen
(
O2 Muu)

Verkko-opettaja (2013) Riitta Suominen, Satu Hakanurmi
(
D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja)

Verkko-opettaja (2011) Riitta Suominen, Satu Nurmela
(
D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja)

Become an eTeacher in a Week (2008) Satu Nurmela, Riitta Suominen
(
D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja)

Verkko-opettajaksi viikossa (2008) Nurmela Satu, Suominen Riitta
(
D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja)

Monimuoto-opetuksen kehitysvaiheet verkkoympäristöissä (2003) Verkkografiikka Satu Nurmela
(
D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)


Last updated on 2019-23-08 at 02:20