Satu Hakanurmi
KM

Head of Development, Educational Support Services (Educational Affairs)
Doctoral Student, Dep. of Teacher Education Turku (Department of Teacher Education)

satunur@utu.fi
+358 40 531 8079

Joukahaisenkatu 3-5
Turku


Areas of expertise
digital storytelling; narrative research; metaphors; adult education; identity;online learning;elearning

Biography
Kehittämispäälikkö (KM) Satu Hakanurmi on verkko-oppimisen asiantuntija ja projektipäällikkö koulutuksen toimialalla. Työn alla on kasvatustieteen väitöskirja aiheesta Digital Storytelling and Narratives in Learning. Samasta aiheesta on tekeillä myös kirja Tarina ja digitaalinen tarinankerronta. Sivutoiminen yrittäjä em. aiheissa toiminimellä Satu ja tarina.

Research
Teen kasvatustieteen artikkeliväitöskirjaa työnimellä on Digital Storytelling and Narratives In Learning. Kiinnostuin tarinankerronnan ja oppimisen yhteyksistä ohjatessani digitaalisen tarinankerronnan työpajoja oppilaitoksissa ja yrityksissä vuosina 2010-2015. Osallistujien omien tarinoiden kertominen ja muiden tarinoiden kuuntelu vaikuttivat aikuisiin tavalla, jota en ollut muissa koulutuksissa kokenut. Väitöskirjatutkimuksessani haen vastauksia siihen, mitä tarinankerronta on ja minkälaista oppimista kertominen ja tarinat saavat aikaan. Tarinankerrontaan on nykyään käytettävissä uusia menetelmiä kuten esimerkiksi digitaalinen tarinankerronta. Omien tarinoiden tekeminen minielokuviksi onnistuu tietokoneen lisäksi älypuhelimella ja tabletilla ja käytettävät ohjelmat ovat helposti opittavia. Itse käsikirjoitetut tarinat, joissa on mukana kuvaa, videota ja ääntä ovat ilmaisultaan usein vaikuttavampia kuin kirjoitetut tarinat.
Väitöskirja koostuu kolmesta artikkelista ja yhteenvedosta, joista ensimmäinen julkaistaan toukokuussa 2017. Seuraavat kaksi artikkelia valmistuvat vuosien 2017-2018 aikana. Tutkimusaineistot on kerätty vuonna 2014 yrityselämään sijoittuvan digitaalisen tarinankerronnan työpajan yhteydessä. Tutkimuksen lähestymistapana on etnografinen tapaustutkimus ja tutkimusmenetelminä käytän narratiivista analyysiä, vuorovaikutusanalyysiä, tarinoiden sisältämien metaforien sisällönanalyysiä ja kyselyyn saatujen vastausten määrällistä analyysiä ja sisällönanalyysiä.
Ensimmäisen artikkelin tulokset osoittavat digitaalisen tarinankerronnan toimivan foorumina kokemusten reflektoinnille, identiteettityölle ja merkitysten yhteiselle pohdinnalle. Työntekijöiden ja organisaatioiden identiteettityö luo pohjaa työkäytänteiden kehittämiselle, uudistumiselle ja innovaatioille. Tätä tarvitaan koska postmoderni liikkeenjohto tehokkuusvaatimuksineen ei enää pysty vastaamaan organisaatioiden jatkuvan uudistumisen ja innovatiivisuuden vaatimuksiin. Tarvitaan luovia menetelmiä ja työntekijät kokonaisvaltaisina toimijoina huomioivia interventioita ja prosesseja.


Teaching
Opetuskokemusta yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, yrityksissä ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Mm. aiheista verkko-oppimisen suunnittelu, digitaalinen tarinankerronta, valokuvien käyttö hyvinvoinnin tukena, mooc-kurssit ja avoin oppiminen.

Publications

Miten työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus vastaisi paremmin työelämän osaamistarpeisiin? - AVOT-hanke kehitti toimintamallin (2018)
Yliopistopedagogiikka
Aittola, Helena, Siekkinen, Taru, Hakanurmi, Satu, Karjalainen, Merja
(
B1 Journal article)

Työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet avointen korkeakoulujen yhteistyönä : Toimintamalli ja työkirja (2018) Merja Karjalainen, Maarit Korva, Tytti Pintilä, Kati Sahlman (toim.) Carina Gräsbeck, Satu Hakanurmi, Tapani Joelsson, Päivi Kananen, Ulla Kekäläinen, Eeva-Riitta Koivunen, Mervi Lätti, Anne-Maarit Majanoja, Lotta Nyholm, Anne Poutiainen, Helena Puhakka-Tarvainen, Heli Rinnekallio, Majlen Saarinen, Kirsi Sukula-Ruusunen, Kirsi Taskinen, Sanna Uusipaikka, Sirpa Ylönen
(
D4 Published development or research report or study)

Learning to Work Through Narratives: Identity and Meaning-Making During Digital Storytelling (2017) Digital Storytelling in Higher Education International Perspectives Hakanurmi Satu
(
A3 Book chapter)

周成为网络教师 - Become an eTeacher in a Week (2016) Satu Hakanurmi, Riitta Suominen
(
O2 Other)

Verkko-opettaja (2013) Riitta Suominen, Satu Hakanurmi
(
D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary)

Verkko-opettaja (2011) Riitta Suominen, Satu Nurmela
(
D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary)

Become an eTeacher in a Week (2008) Satu Nurmela, Riitta Suominen
(
D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary)

Verkko-opettajaksi viikossa (2008) Nurmela Satu, Suominen Riitta
(
D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary)

Monimuoto-opetuksen kehitysvaiheet verkkoympäristöissä (2003) Verkkografiikka Satu Nurmela
(
D2 Article in a professional research book)


Last updated on 2019-19-08 at 02:19