Hanna Nori
PhD, University researcher

University Research Fellow, Department of Education (Department of Education)

hanna.nori@utu.fi
+358 29 450 3672
+358 50 339 5612

Assistentinkatu 5
Turku
Educarium
Office: 381

Areas of expertise
Research of higher education

Biography

Toimin yliopistotutkijana Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella ja yliopistopedagogiikan yksikössä. Valmistuin valtiotieteiden maisteriksi sosiologian laitokselta vuonna 2001, ja aloitin samana vuonna tutkijana kasvatustieteiden laitoksella. Väitöskirjani: "Keille yliopiston portit avautuvat? Tutkimus suomalaisiin yliopistoihin ja eri tieteenaloille valikoitumisesta 2000-luvun alussa" valmistui vuonna 2011. Tämän jälkeen toimin post doc tutkijana, ja vuonna 2017 nimikkeeni muutettiin yliopistotutkijaksi.Research

Teen tutkimustani pitkälti koulutussosiologisesta näkökulmasta käsin, eli tarkastelen koulutuksen ja koulutusjärjestelmän sosiaalisia rakenteita ja yhteiskunnallisia reunaehtoja. Erityisesti olen kiinnostunut korkeakoulutukseen valikoitumisesta, valintakoeuudistuksesta ja sen seurauksista, koulutuksellisesta tasa-arvosta ja opintoihin kiinnittymisestä.Teaching

University pedagogyPublications

Johdanto (2019) Kohti oppimisyhteiskuntaa : Koulutuspolitiikan uusi suunta ja korkeakoulutuksen muuttuva maisema Hanna Nori, Hanna Laalo, Risto Rinne
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Tie kasvatustieteen tohtoriopiskelijaksi (2019) Kohti oppimisyhteiskuntaa : Koulutuspolitiikan uusi suunta ja korkeakoulutuksen muuttuva maisema Hanna Nori, Nina Haltia
(
B2 Book chapter)

Access and stratification in Nordic higher education. A review of cross-cutting research themes and issues (2018)
Education Inquiry
Ulpukka Isopahkala-Bouret, Mikael Börjesson, Dennis Beach, Nina Haltia, Jón Torfi Jónasson, Annukka Jauhiainen, Arto Jauhiainen, Sonja Kosunen, Hanna Nori, Agnete Vabø
(
B1 Journal article)

Kiipijöitä ja Uusintajia - keitä ovat 2010-luvun maisteriopiskelijat? (2018) Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu? Hanna Nori
(
A3 Book chapter)

Pitkä tie yliopistoon – Toisen mahdollisuuden käyttäjät (2018)
Aikuiskasvatus
Hanna Nori, Markku Vanttaja
(
A1 Journal article – refereed)

"Säännönmukaisuutta, rutiinia ja rytmiä elämään" - Liikuntaluokalle hakeutuminen äitien puheissa (2018) Uudisraivaaja taipaleella : Arto Nevalan 60-vuotisjuhlajulkaisu Hanna Nori
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Valikointia koulutusportaiden yläaskelmilla: suomalaisten maisteri- ja tohtoriopiskelijoiden sosiaalitaustat (2018) Koulutus hallinnassa : juhlakirja professori Heikki Silvennoisen täyttäessä 60 vuotta 23.2.2018 Arto Jauhiainen, Hanna Nori
(
B2 Book chapter)

In the margins of training and learning (2017)
Journal of Workplace Learning
Heikki Silvennoinen, Hanna Nori
(
A1 Journal article – refereed)

Koulutukseen valikoituminen, kiinnittyminen ja sosialisaatio (2017) Opettajana yliopistolla: korkeakoulupedagogiikan perusteet Hanna Nori, Mirka Mäkinen-Streng
(
A3 Book chapter)

Osallisuuden vanhat ja uudet jakolinjat: Yliopisto-opiskelijoiden sosioekonomisen taustan muutokset ja koulutuksellinen tasa-arvo (2017) Toiveet ja todellisuus - Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa Arto Nevala, Hanna Nori
(
A3 Book chapter)

Puurtajat, Statuksen korottajat ja Koulutuspääoman uusintajat: Tohtoriopiskelijat ja heidän taustansa suomalaisella yliopistokentällä (2017)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Arto Jauhiainen, Hanna Nori
(
A1 Journal article – refereed)

Valintakoeuudistus lisää eriarvoisuutta (2017)
Turun Sanomat
Nori Hanna
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Koulutuksen ja oppimisen marginaalissa (2014) Marginaalin voima! Silvennoinen Heikki, Nori Hanna
(
A3 Book chapter)

Korkeakoulutuksen kaupallistumisen seuraukset – Vaikuttaako maksullinen koulutus eri sosiaaliryhmien osallistumiseen? (2013) Tiedosta kauppatavaraa? Näkökulmia koulutuksen kaupallistumiseen ja kansainvälistymiseen Nori Hanna
(
A3 Book chapter)

Työelämän koulutuksen etujoukko (2013)
Työelämän Tutkimuspäivien Konferenssijulkaisuja
Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä. Työelämän tutkimuspäivät 2013. Silvennoinen H, Nori H
(
A4 Article in conference proceedings)

Ikääntyvien koulutus monimuotoistuvassa työelämässä (2012)
Aikuiskasvatus
Silvennoinen Heikki, Nori Hanna
(
A1 Journal article – refereed)

Koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen yliopiston porteilla (2012)
Tiedepolitiikka
Nori Hanna
(
A1 Journal article – refereed)

Yliopistojen neljä hakijaryhmää (2011)
Kasvatusalan tutkimuksia
Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä Nori Hanna
(
A4 Article in conference proceedings)

Yliopistojen opiskelijavalinnat ja koulutuksellinen tasa-arvo (2011)
Talous & yhteiskunta
Nori Hanna
(
D1 Article in a trade journal)


Last updated on 2019-19-07 at 02:20