Aino Mattinen


erikoistutkija, Opettajankoulutuslaitos Turku (Opettajakoulutus laitos)

aino.mattinen@utu.fi
+358 29 450 3626
+358 50 339 6037

Assistentinkatu 5
Turku

Julkaisut

Varhaisten matemaattisten taitojen perusta: synnynnäiset valmiudet, tietoinen toiminta ja vuorovaikutus (2018) Matematiikan opetus ja oppiminen Hannula-Sormunen M., Ruusuvirta T., Räsänen P., & Mattinen A.
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Lapsen matemaattinen maailma ja ajattelu (2017) Varhaiskasvatuksen käsikirja Aino Mattinen, Minna Hannula-Sormunen
(
D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)

Uittamon koulun ja Jalustinkadun päiväkodin yhteinen esiopetuskokeilu 1991–1993 (2017) Lapsuus ei katoa koskaan: Turun lastentarhan tarina 1868-2018 - varhaiskasvatuksen kehitys osaksi nykyperhe-elämää ja koulutusjärjestelmää Aino Mattinen, Anu Warinowski
(
D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)

Emotional support constructing high quality scaffolding in day care (2016)
Journal of Early Childhood Education Research
Anu Kajamies, Aino Mattinen, Maria-Loviisa Kaurila, Emma Lehtonen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Kaninhistorier – Träning i aktiv hörförståelse (2015) Aino Mattinen, Anu Kajamies, Pekka Räsänen, Minna Hannula-Sormunen, Erno Lehtinen
(
D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja)

Jänistarinat - ymmärtävän kuuntelemisen ohjelma (2014) Aino Mattinen, Anu Kajamies, Pekka Räsänen, Minna Hannula-Sormunen, Erno Lehtinen
(
D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja)

Kieli ja viestintä (2014) Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa Ritva Ketonen, Kaisa Launonen, Alisa Ikonen, Paula Salmi, Anne Palmroth, Marjatta Röman, Aino Mattinen
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Matemaattinen maailma ja ajattelu (2014) Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja Aino Mattinen
(
D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)

Pienten lasten ymmärtämistaitojen tukeminen päiväkodissa ja kotona (2014)
Kielikukko
Anu Kajamies, Aino Mattinen, Pekka Räsänen, Minna Hannula-Sormunen, Erno Lehtinen
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Jänistarinat – ymmärtävän kuuntelemisen ohjelma varhaiskasvatukseen (2013)
NMI-Bulletin
Mattinen Aino, Kajamies Anu, Räsänen Pekka, Hannula-Sormunen Minna, Lehtinen Erno
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Nallematte - Program för utveckling av tidig matematisk inlärningsförmåga: handbok (2013) Aino Mattinen, Pekka Räsänen, MInna Hannula-Sormunen, Erno Lehtinen
(
D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja)

Oppimisen ja kouluvalmiuksien tukeminen varhaiskasvatuksen keinoin. (2013) Oppiminen ja pedagogiset käytännöt varhaiskasvatuksesta perusopetukseen Silvén M., Mattinen A., Lepola J., Husu J.
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Pienten lasten tehtäväsuuntautuneisuus ja sen kehittyminen päiväkodin lukutuokioissa (2013)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Satu Laitinen, Aino Mattinen, Anu Kajamies, Marja Vauras, Janne Lepola
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)


Last updated on 2019-23-08 at 02:19