Eero Laakkonen
Erikoistutkija (Senior Researcher)

erikoistutkija, Opettajankoulutuslaitos Turku (Opettajakoulutus laitos)

eerlaa@utu.fi
+358 29 450 3620
+358 50 339 5816

Assistentinkatu 5
Turku
Educarium
Työhuone: Edu433
Vastaanotto: ke 10-11
Asiantuntijuusalueet
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät

Tutkimus
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmien sovellukset käyttäytymistieteissä, mm. tilastolliset monimuuttujamenetelmät, rakenneyhtälömallitus, tilastolliset ohjelmistot. 

Julkaisut
null null 1/2 null null

Effects of a mathematics game-based learning environment on primary school students' adaptive number knowledge (2019)
Computers and Education
Boglárka Brezovszky, Jake McMullen, Koen Veermans, Minna M. Hannula-Sormunen, Gabriela Rodríguez-Aflecht, Nonmanut Pongsakdi, Eero Laakkonen, Erno Lehtinen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Seeing beyond variables: applying a person-centered approach to identifying regulation strategy profiles among Finnish preclinical medical and dental students (2019) Vilppu Henna, Laakkonen Eero, Mikkilä-Erdmann Mirjamaija, Kääpä Pekka
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

The Role of Beliefs and Motivational Variables in Enhancing Word Problem Solving (2019)
Scandinavian Journal of Educational Research
Nonmanut Pongsakdi, Eero Laakkonen, Teija Laine, Koen Veermans, Minna M. Hannula-Sormunen, Erno Lehtinen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

High school students' perceptions of affect and collaboration during virtual science inquiry learning (2018)
Journal of Computer Assisted Learning
Tarja Pietarinen, Marja Vauras, Eero Laakkonen, Riitta Kinnunen, Simone Volet
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Early mathematical skill profiles of prematurely and full-term born children (2017)
Learning and Individual Differences
Minna M. Hannula-Sormunen, Cristina E. Nanua, Eero Laakkonen, Petriina Munck, Noona Kiuru, Liisa Lehtonen; Pipari Study group
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

ChemApproach: validation of a questionnaire to assess the learning approaches of chemistry students (2016)
Chemistry Education Research and Practice
Lastusaari M., Laakkonen E., Murtonen M.
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Early Oral Language Comprehension, Task Orientation, and Foundational Reading Skills as Predictors of Grade 3 Reading Comprehension (2016)
Reading Research Quarterly
Janne Lepola, Julie Lynch, Noona Kiuru, Eero Laakkonen, Pekka Niemi
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Kemian LuK-opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja halu vaihtaa pääainetta (2016) MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEN TUTKIMUSSEURAN TUTKIMUSPäIVäT 2015 - ANNUAL SYMPOSIUM OF THE FINNISH MATHEMATICS AND SCIENCE EDUCATION RESEARCH ASSOCIATION 2015 Lastusaari Mika, Laakkonen Eero, Murtonen Mari
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Patterns of Metaperception in Adolescents with Social Anxiety: Mind Reading in the Classroom (2016)
Journal of Child and Family Studies
Klaus Ranta, Eero Laakkonen, Päivi M. Niemi
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Spontaneous focusing on quantitative relations as a predictor of the development of rational number conceptual knowledge (2016)
Journal of Educational Psychology
Jake McMullen, Minna M. Hannula-Sormunen, Eero Laakkonen, Erno Lehtinen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Modeling the developmental trajectories of rational number concept(s) (2015)
Learning and Instruction
Jake McMullen, Eero Laakkonen, Minna Hannula-Sormunen, Erno Lehtinen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Yläkouluikäisten nuorten asennoituminen koululiikuntaan (2015)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Aino Nevalainen, Juhani Tähtinen, Eero Laakkonen, Markku Vanttaja, Pasi Koski, Tuomas Zacheus
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

The developmental trajectory of perceived self-regulation, personal interest, and general achievement throughout high school: A longitudinal study (2013)
British Journal of Educational Psychology
Helle L, Laakkonen E, Tuijula T, Vermunt JD
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Multisource assessed social competence as a predictor for children’s and adolescents’ later loneliness, social anxiety, and social phobia (2012)
Journal for Educational Research Online
Niina Junttila, Marja Vauras, Päivi M. Niemi, Eero Laakkonen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A): Measuring Social Anxiety Among Finnish Adolescents (2012)
Child Psychiatry and Human Development
Ranta K, Junttila N, Laakkonen E, Uhmavaara A, La Greca AM, Niemi PM
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

The Role of Inference Making and Other Language Skills in the Development of Narrative Listening Comprehension in 4-6-Year-Old Children (2012)
Reading Research Quarterly
Lepola J, Lynch J, Laakkonen E, Silven M, Niemi P
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Malpresentations - Impact on Mode on Delivery (2011)
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Gardberg Mikael, Leonova Yana, Laakkonen Eero
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita (2011) Tähtinen Juhani, Laakkonen Eero, Broberg Mari
(
D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja)

Longitudinal Study on the Co-Occurrence of Peer Problems at Daycare Centre, in Preschool and First Grade of School (2010)
Scandinavian Journal of Educational Research
Laine K, Neitola M, Auremaa J, Laakkonen E
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Modeling the interrelations of adolescents´ loneliness, social anxiety and social phobia (2010) Junttila N, Laakkonen E, Niemi P M, Ranta K
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)


Last updated on 2019-27-06 at 02:27