Veijo Vaakanainen
MA

tohtorikoulutettava, Pohjoismaiset kielet (Kieli- ja käännöstieteiden laitos)

rvkvaa@utu.fi
Kaivokatu 12
Turku
Asiantuntijuusalueet
Toisen kielen oppiminen; Kolmannen kielen oppiminen; Ruotsi toisena kielenä; Kielten välinen vuorovaikutus; Systeemis-funktionaalinen kielitiede; Tekstilingvistiikka; L2-kirjoittaminen

Biografia

2016 - Jatko-opiskelija, Pohjoismaiset kielet, Turun yliopisto

2016-2017 Tuntiopettaja, Saksan kieli, Turun yliopisto

2017 Projektitutkija, Pohjoismaiset kielet, Turun yliopisto (Helsekvenser i tre morfologiskt olika inlärarspråk)Tutkimus
Tutkin väitöstutkimuksessani konnektorien käyttöä ruotsin oppijoiden teksteissä systeemis-funktionaalisesta ja kolmannen kielen oppimisen näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka eri taitotasoilla olevat oppijat ilmaisevat tekstin eri osien välisiä merkitys- ja riippuvuussuhteita heidän teksteissään sekä kuinka oppijat käyttävät eri kielellisiä resursseja heidän taustakielistään (L1, L2). Tutkin myös näppäilyntallennuksen avulla, kuinka oppijat käyttävät konnektoreja kirjoitusprosessin aikana.


Opetus

2017 Vastuuopettaja kurssilla Tieteellisen symposiumin järjestäminen

2016 - 2017 Tuntiopettaja, saksan kieli (kurssit Kieliopin peruskurssi, Kielioppi lauseiden ja tekstien näkökulmasta, Kielioppituutorointi)Julkaisut

AFinLAn vuosikirja 2018: Uusia lukutaitoja rakentamassa - Building New Literacies (2018)Lotta Lehti, Pauliina Peltonen, Sara Routarinne, Veijo Vaakanainen, Ville Virsu
(
C2 Toimitettu teos)

En SFL-baserad analysmodell för konnektorer i (L2)-svenska (2018)Veijo Vaakanainen
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Meningsstruktur i två läroboksserier för svenskundervisning på högstadienivå (2018)
Svenskan i Finland
Vaakanainen Veijo, Mäkilä Mari
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Uusia lukutaitoja rakentamassa: lukutaidon moninaiset merkitykset ja tutkimusmenetelmät (2018)
Suomen Soveltavan Kielitieteen Yhdistyksen Afinlan Julkaisuja
Lotta Lehti, Pauliina Peltonen, Sara Routarinne, Veijo Vaakanainen, Ville Virsu
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Konnektorbrukets utveckling i finska inlärares L2-svenska (2017)Veijo Vaakanainen
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Finska svenskinlärares konnektorbruk på CEFR-nivåerna A1, A2 och B1 ur ett systemiskt-funktionellt perspektiv (2016)
VAKKI Publications
Vaakanainen Veijo
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)


Last updated on 2019-20-03 at 01:20

Share link