Veijo Vaakanainen
MA

tohtorikoulutettava, Pohjoismaiset kielet (Kieli- ja käännöstieteiden laitos)

rvkvaa@utu.fi
Kaivokatu 12
Turku
Asiantuntijuusalueet
Toisen kielen oppiminen; Kolmannen kielen oppiminen; Ruotsi toisena kielenä; Kielten välinen vuorovaikutus; Systeemis-funktionaalinen kielitiede; Tekstilingvistiikka; L2-kirjoittaminen

Biografia

2016 - Jatko-opiskelija, Pohjoismaiset kielet, Turun yliopisto

2016-2017 Tuntiopettaja, Saksan kieli, Turun yliopisto

2017 Projektitutkija, Pohjoismaiset kielet, Turun yliopisto (Helsekvenser i tre morfologiskt olika inlärarspråk)Tutkimus
Tutkin väitöstutkimuksessani konnektorien käyttöä ruotsin oppijoiden teksteissä systeemis-funktionaalisesta ja kolmannen kielen oppimisen näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka eri taitotasoilla olevat oppijat ilmaisevat tekstin eri osien välisiä merkitys- ja riippuvuussuhteita heidän teksteissään sekä kuinka oppijat käyttävät eri kielellisiä resursseja heidän taustakielistään (L1, L2). Tutkin myös näppäilyntallennuksen avulla, kuinka oppijat käyttävät konnektoreja kirjoitusprosessin aikana.


Opetus

2017 Vastuuopettaja kurssilla Tieteellisen symposiumin järjestäminen

2016 - 2017 Tuntiopettaja, saksan kieli (kurssit Kieliopin peruskurssi, Kielioppi lauseiden ja tekstien näkökulmasta, Kielioppituutorointi)Julkaisut

AFinLAn vuosikirja 2018: Uusia lukutaitoja rakentamassa - Building New Literacies (2018) Lotta Lehti, Pauliina Peltonen, Sara Routarinne, Veijo Vaakanainen, Ville Virsu
(
C2 Toimitettu teos)

En SFL-baserad analysmodell för konnektorer i (L2)-svenska (2018) Grammatik, kritik, didaktik. Nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik och sociosemiotik Veijo Vaakanainen
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Meningsstruktur i två läroboksserier för svenskundervisning på högstadienivå (2018)
Svenskan i Finland
SVENSKAN I FINLAND 17 FÖREDRAG VID DEN SJUTTONDE SAMMANKOMSTEN FÖR BESKRIVNINGEN AV SVENSKAN I FINLAND Vaakanainen Veijo, Mäkilä Mari
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Uusia lukutaitoja rakentamassa: lukutaidon moninaiset merkitykset ja tutkimusmenetelmät (2018)
Suomen Soveltavan Kielitieteen Yhdistyksen Afinlan Julkaisuja
AFinLAn vuosikirja 2018 Lotta Lehti, Pauliina Peltonen, Sara Routarinne, Veijo Vaakanainen, Ville Virsu
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Konnektorbrukets utveckling i finska inlärares L2-svenska (2017) Svenskans Beskrivning 35. Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten Göteborg 11-13 maj 2016 Veijo Vaakanainen
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Den kommer tiden som vi måste ta pepperkakorna ute – Målspråksavvikande konnektorbruk på CEFR-nivåerna A1, A2 och B1 (2016) Svenskan i Finland 16 Vaakanainen Veijo
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Finska svenskinlärares konnektorbruk på CEFR-nivåerna A1, A2 och B1 ur ett systemiskt-funktionellt perspektiv (2016)
VAKKI Publications
Teksti ja tekstuaalisuus Vaakanainen Veijo
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)


Last updated on 2019-17-07 at 02:21