Eveliina Tolvanen


Scandinavian Languages (School of Languages and Translation Studies)

emtolv@utu.fi
Kaivokatu 12
Turku

Publications

Tydligare maktrelation i finländska myndighetstexter (2017) Eveliina Tolvanen
(
D1 Article in a trade journal)

Viranomaisviestintää kahdella kielellä – suomalaisten ja ruotsalaisten eläketekstien vertailua. (2017)
Kielikello
Eveliina Tolvanen
(
D1 Article in a trade journal)

Lukijan suora puhuttelu suomalaisissa ja ruotsinsuomalaisissa viranomaisteksteissä (2016)
Virittäjä
Eveliina Tolvanen
(
A1 Journal article – refereed)

Suomalaisten ja ruotsinsuomalaisten eläketekstien vertailua (2016) Eveliina Tolvanen
(
D1 Article in a trade journal)

Auktoritet i finlandssvenska och sverigesvenska myndighetstexter. – En studie av lexikogrammatiska val och ergativa roller. (2014)
Sprak Och Stil: Tidskrift for Svensk Sprakforskning
Tolvanen Eveliina
(
A1 Journal article – refereed)

Komplexa nominalfraser i finlandssvenska myndighetstexter (2014)
Folkmalsstudier
Tolvanen Eveliina
(
A1 Journal article – refereed)

Informerande myndighetstexter på webben i ett kontrastivt perspektiv (2013)
VAKKI Publications
Haasteena näkökulma, Perspektivet som utmaning, Point of view as challenge, Perspektivität als Herausforderung. VAKKI-symposiumi XXXIII. Vaasa 7.-8.2.2013 Eveliina Tolvanen
(
A4 Article in conference proceedings)

Myndighetskommunikation på minoritetens språk. En jämförelse av några finländska och svenska myndighetsbroschyrer (2013)
Svenskans Beskrivning
Svenskans beskrivning 32. Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning Karlstad den 13-14 oktober 2011. Eveliina Tolvanen
(
A4 Article in conference proceedings)

Myndigheten och läsaren i myndighetstexter (2012)
Språkbruk
Tolvanen Eveliina
(
D1 Article in a trade journal)

Textens sändare och mottagare i myndighetsbroschyrer på svenska och finska i Finland och Sverige (2012)
Vaasan Yliopiston Julkaisuja: Selvityksiä Ja Raportteja
Svenskan i Finland 13 Tolvanen Eveliina
(
A4 Article in conference proceedings)


Last updated on 2019-16-09 at 02:23